In de raad

Evaluatie parkeerbeleid Oostende

Interpellatie van gemeenteraadslid Christian Verougstraete over de stand van zaken in verband met de evaluatie van de samenwerking tussen de stad Oostende en de private parkeerbeheerders.

In het nieuw bestuursakkoord wordt melding gemaakt van een evaluatie van de samenwerking tussen de stad Oostende en de private parkeerbeheerders.

Het zou interessant zijn om te weten of deze onderhandelingen al dan niet zijn aangevat en waarover onderhandeld wordt.

Vandaar mijn vragen:

  • Wat is de stand van zaken omtrent deze evaluatie ?
  • Wordt er ook onderhandeld over een goedkoper tarief om ’s avonds te parkeren om aldus meer volk naar de binnenstad te lokken, wat alleen maar ten goede kan komen van de plaatselijke tavernes en restaurants, zodat onze binnenstad opnieuw kan herleven ?
Terug