In de raad
Waarheen met Oosteroever
Interpellatie van gemeenteraadslid Katty Tournoij over de plannen op de Oostendse Oosteroever- Gemeenteraad 16/12/2011

Is een nieuw ontmoetingscentrum echt nodig ?
U heeft het misschien ook in de media gelezen? In de Mansveldstraat, waar vroeger ‘de ballon’ stond, komt een nieuw ontmoetingscentrum van het OCMW. De zoveelste in de rij... De bouwwoede van Franky De Block kent kennelijk geen grenzen. Wij zijn verwonderd dat hij de stad nog niet uit de nood helpt met de bouw van een eros-centrum...

Het Vlaams Belang staat zeer sceptisch tegenover de komst van dit nieuw ontmoetingscentrum. Niet alleen is het op een boogscheut van het bestaande buurthuis ‘t Hoekje in de T. Van Loostraat, er is ook het kostenplaatje van dit nieuwe project: 1,6 miljoen Euro, betaald met uw belastingsgeld, via een lening van wederom 30 jaar. In deze tijden van crisis kan dat tellen...

We stellen ons ook ernstige vragen over de implanting van dit nieuw ontmoetingscentrum. Het is niet in de buurt van het cliŽnteel die behoefte heeft aan een ontmoetingscentrum, bvb. ouderen, alleenstanden en mensen die minder mobiel zijn. Daarnaast plaatsen wij ook vraagtekens bij de gevolgen voor de wijk qua mobiliteit en overlast (geluidsoverlast, uit de hand lopende feestjes, inkijk in de tuinen e.d.m.).

Het Vlaams Belang is niet tegen ontmoetingscentra. Deze ontmoetingsplaatsen verstevigen het sociaal netwerk in Oostende, en weten heel wat mensen aan te spreken. Echter moeten wij vaststellen dat de verschillende ontmoetingscentra in Oostende voor OCMW-voorzitter Franky De Block een politiek middel zijn geworden, met als enige doel stemmen te ronselen en sinterklaas te spelen met het geld van de Oostendse
belastingsbetaler.
Blijvende onveiligheid in de Interbellumwijk
Tussenkomst van gemeenteraadslid Christian Verougstraete over de onveiligheidsproblematiek in de Interbellumwijk - Gemeenteraad 25/11/2011
Overlast in de Meerkoetstraat
Interpellatie van gemeenteraadslid Claude Pinet aangaande de aanhoudende overlast als gevolg van druggebruik, geluidshinder en milieuvervuiling door hangjongeren in de Meerkoetstraat, Koninginnedal, wijk Mariakerke - Gemeenteraad 25/11/2011
Franky De Block vertelt slechts halve waarheid!
Onlangs vertelde Franky De Block op een infovergadering voor vrijwilligers dat iedereen verzekerd was voor ongevallen.
Uit een incident van vorig jaar blijkt dat dit slechts heel miniem is. Zo kwam aan het licht dat enkel het remgeld van de arts terugbetaald wordt. Ziekenwagen en andere bijkomende onkosten worden blijkbaar niet vergoed.
Patrick Deschuytter O.C.M.W.-raadslid Vlaams Belang deed hierover een tussenkomst in de raad van 09/11/11.
Hij kreeg als antwoord dat ze niet iedereen volledig kunnen verzekeren.
Patrick Deschuytter zei daarop dat er dan een volledige waarheid moet verteld worden aan de vrijwilligers. Wees bij deze gewaarschuwd wanneer je als vrijwilliger voor het O.C.M.W. werkt.

<< Vorige 1 2 3 4 5 6 Volgende >>