In de raad
Evaluatie muziekstop
Interpellatie van gemeenteraadslid Katty Tournoij over de evaluatie van de muziekstop in de Oostendse uitgangswijk - Gemeenteraad 23/03/2012

De Halve waarheden van Franky De Block
Met veel bravoure stelde Franky De Block het ‘South View’ project voor, een nieuwbouwproject met 124 appartementen, garages en een nieuw ontmoetingscentrum langs de Elisabethlaan. Het ganse project kadert in de Privaat Publieke samenwerking tussen het Oostendse OCMW en bouwpromotor Sleuyter. De gunning van dit project kwam gisteren op de OCMW-raad.
Tijdens de raad kwam het addertje onder het gras evenwel boven. Niettegenstaande de Vlaamse overheid een bouwvergunning afleverde aan de bouwgroep, wordt deze nog steeds door een aantal buurtbewoners betwist. Het volledige gunnings-dossier werd zodanig opgesteld dat het socialistisch OCMW-beleid geen enkele schuld treft aan de ongemakken van de omwonenden. De hete kastanjes moeten dus door de bouwpromotor uit het vuur worden gehaald. Zodoende kan de OCMW-voorzitter z’n handen in onschuld wassen bij de buurtbewoners. Om deze redenen onthield het Vlaams Belang zich met de gunning van dit bouwproject.
Budget Oostende 2012
Tussenkomst van fractieleider Christian Verougstraete over het budget 2012 van de stad Oostende - Gemeenteraad 21/01/2012
Tussenkomst over de OCMW-begroting 2011
Tussenkomst van gemeenteraadslid Claude Pinet over de OCMW-begroting 2010 - Gemeenteraadszitting 21/01/2012
Burget OCMW
Tussenkomst van OCMW-raadslid Patrick Deschuytter over het OCMW-budget 2012 - OCMW-raad 20/12/2011

<< Vorige 1 2 3 4 5 6 Volgende >>