In de raad
Budget Sociaal Huis

Tussenkomst van gemeenteraadslid Patrick De Vyt over het OCMW-budget - Gemeenteraad 23/03/2013

Toekomstige bestemming van Earth Explorer

Interpellatie van gemeenteraadslid Christian Verougstraete aangaande de toekomstige bestemming van Earth Explorer - Gemeenteraad 01/02/2013

Brandweerhervorming

Interpellatie van gemeenteraadslid Patrick De Vyt over de stand van zaken betreffende de brandweerhervorming; de huidige situatie bij het opmaken van een sleutelformule, de examens en het inpakt van de Zone - Gemeenteraad 01/02/2013

Vlaams Belang heeft bedenkingen bij de ondertunneling van de Elisabethlaan.

De bedoeling van de ondertunneling van de Elisabethlaan was om het zwarte punt, op de hoek met de Torhoutsesteenweg, weg te werken, echter blijven de problemen en gevaren reŽel op deze locatie. De meeste dodelijke slachtoffers vielen bij de dodehoekongevallen, die kans is er nog steeds.

Het oversteken van de Elisabethlaan wordt verboden. Alle verkeer moet dus afslaan op de Torhoutsesteenweg, die nu al oververzadigd is en dit zal, naar onze mening,  zorgen voor sluikverkeer in de omliggende straten. Ook het zware verkeer blijft bovengronds voor de bevoorrading van de winkels.
Daarnaast zullen de bewoners een grote omweg moeten maken om aan de andere kant van de Elisabethlaan te komen.


Is er ook gedacht aan de veiligheid in de tunnel? Er is geen vluchtweg of pechstrook voorzien. Wat is er nu al voorzien in geval van een ongeval in de tunnel? Dan hebben we het nog niet over het kostenplaatje van dit ganse project.

(Tussenkomst van Gemeenteraadslid Katty Tournoij tijdens de gemeenteraadszitting van vrijdag 1 februari 2013)
 

Vlaams Belang vraagt correcte toepassing van vreemdelingenwetgeving
Tijdens de OCMW-raadszitting van 26 juni 2012 heeft OCMW-raadslid Patrick Deschuytter de raad gevraagd om meer controle uit te oefenen op de politiek vluchtelingen die op reis gaan naar hun land van herkomst.
In het verleden waren er verschillende dossiers waar geregulariseerde politiek vluchtelingen, terwijl zij steun trekken van het Sociaal Huis, op reis gaan naar hun land van herkomst. Het Vlaams Belang vraagt om bij dergelijke vaststellingen de dienst vreemdelingenzaken in te lichten, gezien het onze mening is dat deze mensen onder valse voorwendselen ons land zijn binnengekomen.

Dit punt werd in overweging genomen en zal op latere raad herbesproken worden.

<< Vorige 1 2 3 4 5 6 Volgende >>