Nieuws en actualiteit
Burgemeester tegen bewonersparkings in Spaarzaamheidstraat.
Tijdens zijn commissie van woensdag 21 maart jongstleden, heb ik op aanvraag van de bewoners van de Spaarzaamheidstraat, nogmaals burgemeester Jean Vandecasteele (Sp.a) ge´nterpelleerd in verband met het feit dat er geen bewonersparkeerplaatsen werden voorzien in deze straat. Nochtans is dit in de omliggende toegangswegen wÚl het geval.

Gezien in de Nieuwpoortsesteenweg de graaicultuur van het stadsbestuur heeft toegeslagen en volop parkeermeters werden aangebracht, wordt constant geparkeerd in de Spaarzaamheidstraat die evenwijdig ligt met de steenweg.

Deze kwestie werd door het Vlaams Belang Oostende reeds meer dan een jaar geleden aangekaart en via een enquŕte, gevolgd door een petitie, door mij persoonlijk voorgelegd aan de burgemeester zelf. Zonder resultaat. Er zou dan, ik citeer, 'na een periode van zes maand een evaluatie gebeuren'. Wij vonden het na meer dan 14 maand tijd voor een geheugensteuntje.

Woensdag 21 maart dus. De burgemeester, totaal in de rol van zijn arrogante zelf, verklaarde dat 'hij hierbij het advies van zijn (sic) politie opvolgde, die van mening is dat de olievlek niet moet uitgebreid worden'. Dat hijzelf, samen met zijn hebberig bestuur, de enige oorzaak zijn van die 'olievlek' en niet de bevolking, schijnt hij niet te vatten. Verder, gelieve te noteren beste bewoners van de Spaarzaamheidstraat, gebeurt er niets. Een veel voorkomende 'actie' van de rooien, althans als het voor de Oostendenaar is. Sommigen zullen dit wellicht slechte wil noemen. En wie kan het ze kwalijk nemen?

Toen ik, tot groot jolijt van de aanwezigen, opmerkte dat hij zich hiermee niet populair ging maken in het Westerkwartier, veranderde zijn gelaat van wit naar de favoriete kleur van zijn partij en reageerde hij ge´rriteerd dat hij daar 'niet van wakker ligt'. Wij noteerden zijn reactie in alle sereniteit en zonder de kameleon uit te hangen. Wij houden van standvastige kleuren.

Conclusie.
Opnieuw een typisch voorbeeld van de graaicultuur Ó la Sp.a, op de rug en op kosten van de Oostendse belastingbetaler, die moet opdraaien voor allerlei zotte kosten, maar op geen voordelen moet rekenen van dit verwaand, socialistisch bewind.

Naar alle waarschijnlijkheid iets voor een nieuw en beter(!) stadsbestuur dus. Afspraak op 14 oktober in het stemhokje...
Vlaams Belang eist doorgedreven controle op het wapenbezit binnen het Tsjetsjeense milieu.
Gisteren, dinsdag 24 januari ’12, werd Oostende opgeschrikt door een schietpartij in de A. Buylstraat. Het slachtoffer, een Tsjetsjeen, raakte lichtgewond. Dit is het zoveelste incident in een rij met de Tsjetsjeense gemeenschap in Oostende. Het bewijst andermaal dat het ernstig gesteld is met de onveiligheid in Oostende, wat de burgemeester ook mag beweren.

Het Vlaams Belang eist dan ook dat de burgemeester en de politie krachtdadig optreden. Een doorgedreven controle op het wapenbezit binnen het Tsjetsjeense milieu dringt zich op, en zou een belangrijke eerste stap zijn. Het Vlaams Belang kan niet tolereren dat een geweldcultuur in Oostende ge´mporteerd wordt. Zoals reeds vermeld is dit niet het eerste incident; de schietpartij in de Langestraat, en de razzia op de dancing onder het Thermae Palace liggen nog vers in het geheugen.

Het Vlaams Belang zal niet nalaten om de burgemeester op z’n verantwoordelijkheid te wijzen.

Christian Verougstraete
Vlaams Volksvertegenwoordiger
Vlaams Belang spaart kritiek op aankoop kunstwerk Quinze niet
Tussenkomst van gemeenteraadslid Claude Pinet over de aankoop van het kunstwerk 'Rock Strangers' - Gemeenteraad 16/12/2011

Vlaams Belang krijgt gelijk over fusie Henri Serruys-ziekenhuis
Het aangekondigde vertrek van drie pediaters uit het Henri Serruys-ziekenhuis is een teken aan de wand. Al bij de start van de fusie in 2008 waarschuwde het Vlaams Belang dat het H. Serruys-ziekenhuis zou worden opgeslorpt door het Brugse AZ Sint-Jan en het kleine broertje zou worden in het geheel. Wij kregen gelijk.

De geruchten doen de ronde dat de OCMW-voorzitter Franky De Block de mogelijke samenwerking van de kinderartsen van enerzijds AZ Damiaan en anderzijds het Serruys-ziekenhuis, in het kader van de wettelijke bepaalde wachtdiensten, heeft geblokkeerd. Het vertrek van de drie pediaters is in die context zeer begrijpelijk. Het feit dat zij nog tot 2013 hadden moeten wachten voor een degelijk georganiseerde samenwerking, is zeer significant. Dit toont aan dat de fusie met Brugge, te snel en te ondoordacht is gebeurd en dat er door de samenwerking van beide ziekenhuizen niks is opgelost. Het is onze mening dat men er in het Brugse AZ Sint-jan niet eens van wakker ligt.

Dat het sinds de fusie van beide ziekenhuizen niet goed gaat in het Oostendse H. Serruys-ziekenhuis staat als een paal boven water. Zo is er de ganse juridische procedure die de adjunct-directeur heeft opgestart in het kader van z’n ontslagvergoeding, en de aanduiding van OCMW-voorzitter Franky De Block als waarnemend algemeen directeur van het ziekenhuis.

<< Vorige 1 2 Volgende >>