Welkom

Het Vlaams Belang Oostende heet u hartelijk welkom op haar webstek.
Op deze webstek vindt u een overzicht van alle tussenkomsten en interpellaties van onze manatarissen in de Gemeente- en OCMW-raad in Oostende. Alsook de nodige informatie over werking van de Lokale Vlaams Belang-afdeling in de Koningin der badsteden.
Wij hopen u nog geregeld te mogen begroeten op onze webstek.

 

Aanpak van de meeuwenproblematiek in Oostende

Interpellatie van gemeenteraadslid Christian Verougstraete over de aanpak van de meeuwenproblematiek in Oostende - Gemeenteraad 30/08/2013

Het is een natuurlijk gegeven dat er aan de kust meeuwen vertoeven en dat hun gekrijs een typische kustsfeer creŽert. We stellen echter vast dat wegens het verdwijnen van heel wat natuur aan de kust de meeuwen de laatste jaren de stad meer en meer als hun habitat, waar ook voedsel wordt gevonden, zijn gaan beschouwen en in onze stad een ware plaag zijn geworden.

Deze zomer werd in de pers meermaals melding gemaakt van agressief gedrag van meeuwen. Tevens worden bepaalde wijken in Oostende abnormaal bevuild door uitwerpselen van meeuwen. Vooral de binnenstad en de Visserskaai hebben abnormaal hinder van agressieve meeuwen en extreme bevuiling. Terecht werden reeds meerdere maatregelen genomen zoals de invoer van een gemeenteverordening dat het voederen van de meeuwen verbiedt en sanctioneert, het inzetten van een valkenier, het doorprikken van de eieren tijdens de broedperiode en onlangs nog het plaatsen van speelgoedmolentjes. Al deze maatregelen boden nog geen oplossing aan deze plaag.

Vandaar mijn vragen:

  • In Oostende bestaat een gemeentelijke verordening dat het voederen van meeuwen verbiedt. Hoeveel processen-verbaal werden vorig jaar opgesteld bij inbreuk op deze verordening ? Wordt er intensief gecontroleerd op de Visserskaai bij de talrijke viskraampjes?
  • Wat is het resultaat van het nieuw project zijnde , het plaatsen van windmolentjes, in de strijd tegen de meeuwenoverlast ? Meerdere personen die dit voorbeeld volgenden hebben mij gemeld dat dit geen effect had op het afschrikken van meeuwen.
  • Naast het doorprikken van meeuweneieren door de brandweer, zou het niet opportuun zijn om de reeds geboren kuikens mee te nemen en te verplaatsen naar locaties buiten de stad ?
  • Wordt nog gebruik gemaakt van de diensten van een valkenier ? Of heeft deze bestrijdingsmethode niet het verhoopt resultaat gegeven ?
Terug