Welkom

Het Vlaams Belang Oostende heet u hartelijk welkom op haar webstek.
Op deze webstek vindt u een overzicht van alle tussenkomsten en interpellaties van onze manatarissen in de Gemeente- en OCMW-raad in Oostende. Alsook de nodige informatie over werking van de Lokale Vlaams Belang-afdeling in de Koningin der badsteden.
Wij hopen u nog geregeld te mogen begroeten op onze webstek.

 

Interpellatie aangaande de Oostendse ontmoetingscentra

Interpellatie van gemeenteraadslid Patrick De Vyt aangaande de Oostendse ontmoetingscentra - Gemeenteraad 30/08/2013

Mevrouw de Schepen Bourgoignie
 
Met deze Interpellatie heb ik enkele vragen over Uw bevoegdheden .
 
i.v.m. de warme maaltijden in de centra wensen we eind november een evaluatie van de eerste zes maanden onder Stadsbeheer , dit zoals in het verleden gebeurde onder OCMW beheer. Het aantal maaltijden per maand, per prijscategorie en per centra graag, het wordt zo bijgehouden en gaf in het verleden nooit problemen. Zo kan er bekeken worden of we de categorieŽn in de huidige vorm moeten behouden of aanpassen? Een aantal categorieŽn liggen zo dicht bij elkaar dat  er slechts een 5-tal personen per centra gebruik van maken, misschien samenvoegen? Vanaf inkomsten boven de € 925 tot blijft men dezelfde maximum prijs betalen. Waar onze Fractie Vlaams Belang in de OCMW raad reeds jaren op aandringt; een categorie toevoegen, dit voor personen met hogere inkomens, gezinnen met  meerdere inkomens en eigenaars van appartementen of woningen. Dit rond de werkelijke kostprijs van de maaltijden € 8 ŗ 9; daardoor kan de laagste categorie verlaagd worden want die ligt nog stukken boven een aantal andere verenigingen die maaltijden maken voor minderbedeelden. Over toevallige vakantiegangers die meekomen met familie of kennissen en personen uit de buurgemeenten die sporadisch komen wensen we zelfs niet te klagen, ze betalen het maximum en het aantal is verwaarloosbaar ; wel opvolgen !
 
i.v.m. de uitstappen van de centra ; wensen wij in naam van vele Oostendenaars te weten hoe de uitstap naar de Renbaan is geregeld , niemand heeft iets tegen die uitstap ,hoe meer zielen hoe meer vreugde en het Renbaanverhaal is een meevaller voor Oostende. De Renbaan had vele promotie aanbiedingen en niemand heeft er iets op tegen dat dit ook onder die promotie viel. Velen vraag zich wel af of er toegang betaald werd door de  ontmoetingcentra ? Graag antwoord op die vraag.
 
i.v.m.Zilverrock van maandag 23 september eerst komende en in opvolging van mijn eerdere interpellatie; hoe zal de kaarten verkoop nu geregeld worden en komt er twee maal hetzelfde programma of kiezen jullie opnieuw voor twee programma’s? Wij hebben er ook niets op tegen dat tijdens het avondprogramma mensen uit de randgemeenten toegelaten worden, beter een volle zaal zodat de Stad niet moet bijpassen om uit de kosten te geraken. Hier ook graag evaluatie over beide Zilverrock evenementen eind november .
 
Patrick De  Vyt
Gemeenteraadslid
 
Terug