Welkom

Het Vlaams Belang Oostende heet u hartelijk welkom op haar webstek.
Op deze webstek vindt u een overzicht van alle tussenkomsten en interpellaties van onze manatarissen in de Gemeente- en OCMW-raad in Oostende. Alsook de nodige informatie over werking van de Lokale Vlaams Belang-afdeling in de Koningin der badsteden.
Wij hopen u nog geregeld te mogen begroeten op onze webstek.

 

Overdracht ontmoetingscentra tussen stad en OCMW

Tussenkomst van gemeenteraadslid Patrick De Vyt over de overeenkomst tussen stad en OCMW betreffende de overdracht van de ontmoetingscentra - Gemeenteraad 23/03/2013

Grote besparingen voorspellen in de verkiezingsperiode door  Bart Tommelein heeft vele kiezers zand in de ogen gestrooid. Vandaag  wordt opnieuw zand in de ogen gestrooid, nu in de ogen van de Gemeenteraadsleden .
Zes jaar lang heeft zijn blauwe garde alle projecten van het OCMW goedgekeurd; ook de ontmoetingscentra waar ze eigenlijk tegen zijn. Ze keurden de bouw van het Viooltje goed ; Vlaams  Belang Fractie vond die overbodig wegens te dicht bij De Schelpe & Ter Yde en tevens in een wijk waar weinig hulpbehoevenden wonen. De nieuwe Schelpe  een veel te groots opgezet project met o.a. een zaal voor 5 biljarts, een multifunctionele zaal van meer dan 100 zitplaatsen. Plannen voor een nieuw Ontmoetingscentra op de Vuurtorenwijk dit waar de vroegere Sportballon stond. Daar woont geen publiek voor een ontmoetingscentrum en dit terwijl het bestaande buurthuis na de verbouwing nu groot genoeg is voor deze wijk en het publiek ook in de nabijheid woont.

Dit alles bracht het OCMW  tot een schuldenlast van meer dan 2 miljoen euro aan afbetalingen. Door toedoen van de Open VLD hebben ze in het bestuursakkoord de ontmoetingscentra over geheveld van het Sociaal Huis  naar de Stad. Een cosmetische ingreep want die schuldenberg blijft wel op de nek van de Oostendse belastingbetaler .

Mevr. Bourgognie  U krijgt hier een vergiftigd geschenk; nu de centra er toch komen kan men enkel
de werkingskosten verminderen ; deze liepen de laatste jaren op tot boven de 1,5 miljoen euro per jaar. Hoe men die werkingskosten kan beheersen is de uitdaging waar het bestuur vandaag voor staat.

De maaltijden laten leveren door een privť firma i.p.v. de groot keuken van het OCMW dit ten koste van de kwaliteit van de maaltijden. Tevens moeten voor de maaltijdenverstrekking meerdere categorieŽn  gemaakt worden op basis van de belastingsaangifte, niet op basis van het inkomen. Al te vaak moeten we nu vaststellen dat 2e verblijvers en twee-verdieners gretig gebruik maken van de lagere categorieŽn.
Waar men wel kan besparen, is een betere regeling van de vele wijkfeesten die in het verleden
ingericht werden door het Sociaal Huis; de Stad of Externe partners. Vele op dezelfde dag wat niet alleen minder belangstellig gaf  maar het SH verplichte tenten en materiaal te huren op de privť markt wat steevast leidde tot enorme kosten en negatieve cijfers tot 7 000 €  per feestje. Hier is een mooie taak weggelegd voor de toekomstige Schepen van feesten Mr. Geldhof die zodoende de vraag naar Stadsmateriaal beter kan spreiden .

Onze vragen hierbij zijn de volgende:
1. Is er al een aanbesteding gemaakt voor de catering voor de ontmoetingscentra?
2. Hoe zal de stad Oostende omgaan met de huidige personeels-statuten?
3. Zullen er afvloeiingen gebeuren binnen het personeel van de ontmoetingscentra en de Grootkeuken van het Sociaal Huis?
4. Wat met de schuldenlast van de ontmoetingscentra?

Terug