Welkom

Het Vlaams Belang Oostende heet u hartelijk welkom op haar webstek.
Op deze webstek vindt u een overzicht van alle tussenkomsten en interpellaties van onze manatarissen in de Gemeente- en OCMW-raad in Oostende. Alsook de nodige informatie over werking van de Lokale Vlaams Belang-afdeling in de Koningin der badsteden.
Wij hopen u nog geregeld te mogen begroeten op onze webstek.

 

Budget Sociaal Huis

Tussenkomst van gemeenteraadslid Patrick De Vyt over het OCMW-budget - Gemeenteraad 23/03/2013

Uit verschillende richtlijnen van VVSG kunnen we uitmaken dat er heel wat verandering moest komen bij de besturen van Steden & Gemeenten & hun respectievelijke OCMW 's. Met het vertrek van Mr. Deblock uit het Oostendse Sociaal Huis naar de Provincie; (Eerder een bedanking voor bewezen diensten aan de Partij en niet aan de bevolking van Oostende) dacht de Vlaams Belang Fractie dat er wel wat zou veranderen.

Mevr. Vens is de nieuwe OCMW Voorzitter en kon taken van een Schepenambt overnemen. Eén schepenambt kon dus verdwijnen, wat toch een besparing voor de Stad Oostende zou betekenen. Echter niets daarvan ; door de constructie met 2 Open VLD & 2 CD&V  Schepenen bleef het aantal Schepenen op 8 plus één OCMW Voorzitter .

De meeste taken van het Sociaal Huis zijn door de hogere overheden vastgelegd, en worden voor meer dan 60 % terugbetaald. Onze Vlaams  Belang-fractie heeft reeds meerdere malen aangedrongen op meer fraude bestrijding. Onze visie is meer aandringen op budgetbegeleiding, zo worden vele kosten betaald en blijft er weinig geld over dat kan misbruikt worden. Ons OCMW raadslid sprak over de goede bedoelingen op dit vlak, uitvoeren en opvolgen is dus de boodschap.

Naar onze mening moet er in de komende zes jaar gestreefd worden naar een één loket voor zowel stadsdiensten als de diensten van het Sociaal Huis. Een groot deel daarvan kan perfect digitaal. Er moet natuurlijk wel personeel opgeleid worden om op de verschillende sites de bevolking hier vertrouwd mee te maken. Een eerste concrete besparing zou bijvoorbeeld kunnen zijn ‘De grote Klok’ en ‘Het Sociaal Huis-krantje’ te bundelen in één uitgave.

Onze vragen hierbij zijn de volgende:
1. Zijn er al concrete plannen om te evolueren naar één loket stad-sociaal huis?
2. Kunnen de krantjes ‘De grote Klok’ en de ‘Sociale Huis-krant’ in één editie verschijnen?
3. Hoe zal specifiek het budget-beheer en –begeleiding in de toekomst aangepakt worden?
 

Terug