Welkom

Het Vlaams Belang Oostende heet u hartelijk welkom op haar webstek.
Op deze webstek vindt u een overzicht van alle tussenkomsten en interpellaties van onze manatarissen in de Gemeente- en OCMW-raad in Oostende. Alsook de nodige informatie over werking van de Lokale Vlaams Belang-afdeling in de Koningin der badsteden.
Wij hopen u nog geregeld te mogen begroeten op onze webstek.

 

Etnisch-Cultureel minderhedenbeleid

Tussenkomst van gemeenteraadslid Claude Pinet over het Etnisch-Cultureel minderhedenbeleid - Gemeenteraadszitting 25/05/2012

Wat in de eerste plaats opvalt in dit dossier, is het aantal organisaties (22!), dat in Oostende, enkel en alleen voor dit soort activiteiten, van een subsidie kan genieten. Verder constateren wij dat bepaalde zeer vergelijkbare thema's, in een etnisch-culturele context worden gegoten en door die verschillende zelforganisaties worden ondersteund, als daar zijn: Afrika(7x), Afghanistan(4x), kunst(2x) en vrouwen in een allochtoon kader(2x).

Een zekere mevrouw Elyas Fahimeh heeft zelfs twee organisaties gesticht, met grosso modo dezelfde bezigheden (kunst) in hetzelfde lokaal (De Boeie), kwestie van tweemaal langs de kassa te passeren.

Collins Nweke, bestuurslid en contactpersoon van 'The Global Village vzw' is daarenboven OCMW raadslid en bekleedt dus een politiek mandaat, wat volgens 'Verbintenissen vanwege de federaties' (punt C.3 §4 lijn 6) van de samenwerkingsovereenkomst niet compatibel is met zijn functie in die zelforganisatie. Belangenvermenging is ook in dezes geen optie.

Bovendien zit er een organisatie bij met een contactadres in Diksmuide. (Nr. 11 Kouch). Dit heeft met onze stad niets te maken, maar rijft ondertussen wel een subsidie van Oostende binnen.

Ter verantwoording van de werkzaamheden van al die verenigingen, wordt het volgende ingeroepen, ik citeer vrij uit het dossier:
1. De asielzoekers in Oostende zijn vooral allochtonen uit de eerste generatie en een grote groep mensen zonder papieren. Hoewel er over deze laatsten geen statistieken bestaan, spreekt men van een 500-tal gezinnen, die illegaal in de regio zouden verblijven. Die worden aangevuld met talrijke transitillegalen die clandestien op weg zijn naar Groot-BrittanniŽ.
2. De bevolking van Oostende bestaat voor een groot deel uit senioren, wat zou bijdragen tot een groter subjectief onveiligheidsgevoel. De beruchte 'perceptie' van gevaar dus, alsof het plaatselijke criminele gebeuren enkel in de hoofden van bejaarde Oostendenaars zou plaatsvinden.
3. Om het samenleven met de diverse allochtone minderheden te verrechtvaardigen en promoten, en om 'de schrik uit de geesten van de Bange Blanke Mensen te houden' wil men dus gezamenlijke projecten en belevenissen organiseren, om beter met elkaar kennis te maken. Op zich niets mis mee, als de inspanning (financiering, toenadering, enz.) tenminste niet altijd van dezelfde autochtone kant moet komen en iedereen niet in zijn eigen hoekje aan hetzelfde staat te krasselen, zoals nu het geval is, wat de kosten (subsidies) uiteraard onnodig de hoogte in jaagt.

In theorie wordt de kwestie jaarlijks geŽvalueerd, maar daar zijn helaas geen resultaten of cijfers van terug te vinden in het dossier.

Verder worden stevige inspanningen geleverd om de Oostendse bewoners er perse van te overtuigen dat er 'relatief weinig samenlevingsproblemen zijn' en dat 'een diversere samenleving geen bedreiging inhoudt'. Dit in groot contrast tot wat de plaatselijk bevolking dagelijks ervaart, maar dat is dan weer de vrucht van hun hyperactieve verbeelding of van een sluimerende collectieve paranoia waarschijnlijk. Althans dit wordt door dit stadsbestuur beweerd.

Overigens wordt er niet voor teruggedeinsd om scholen voor de kar van het multiculturalisme te spannen, teneinde de jeugd van kleins af te conditioneren.

Het stadsbestuur past ondertussen gretig een soort verdoken quotasysteem toe door het 'verspreiden van vacatures naar doelgroepen' om 'meer leden van kansengroepen in het personeelsbestand van het stadsbestuur te krijgen', blijkbaar met succes, want 'het percentage personeelsleden van vreemde origine is stijgend.'

Inmiddels piekt de werkloosheid bij de Oostendenaars pijlsnel naar ongeziene hoogten en leeft 41% van de bevolking onder de armoedegrens. Maar daar zijn kennelijk geen centen voor.


Vragen:

1. Waarom worden verschillende verenigingen die grotendeels hetzelfde doel hebben niet samengevoegd, teneinde subsidies allerhande uit te sparen en de zaken overzichtelijker te maken?
2. Waarom wordt een vereniging uit Diksmuide in Oostende gesponsord?
3. Hoe komt het dat, tegen de reglementeringen in, een OCMW mandataris als bestuurslid van 'The Global Village vzw' zetelt?

Terug