Welkom

Het Vlaams Belang Oostende heet u hartelijk welkom op haar webstek.
Op deze webstek vindt u een overzicht van alle tussenkomsten en interpellaties van onze manatarissen in de Gemeente- en OCMW-raad in Oostende. Alsook de nodige informatie over werking van de Lokale Vlaams Belang-afdeling in de Koningin der badsteden.
Wij hopen u nog geregeld te mogen begroeten op onze webstek.

 

Evaluatie muziekstop

Interpellatie van gemeenteraadslid Katty Tournoij over de evaluatie van de muziekstop in de Oostendse uitgangswijk - Gemeenteraad 23/03/2012

Op de gemeenteraad van 21 oktober 2011 werd de stedelijke verordening in verband met de muziekstop ingevoerd. Deze trad in werking vanaf 15 november 2011. De muziekstop kwam er om de uitgaansbuurt veiliger en leuker te maken. Zo zouden er te veel interventies zijn na een bepaald uur. Dan is er dronkenschap, zijn er vechtpartijen enz… Doelstelling van de muziekstop is dat de mensen geleidelijk de horecazaken zouden verlaten.

Daar wij graag het nuttige aan het aangename koppelen zijn wij in verschillende horecazaken gaan informeren wat de uitbaters nu denken van de maatregel en hoe de horecauitbaters de muziekstop evalueren. We hebben moeten vaststellen dat er geen enkele zaak te vinden is die voor deze muziekstop.

Dit waren enkele van hun argumenten:
• Er blijven zowel problemen voor 5 uur als erna.
• De mensen blijven minder lang plakken, wat voor de horeca-uitbaters neerkomt op inkomensverlies.
• De mensen maken plezier, dansen en zijn welgezind tot opeens de muziek stopgezet word. Dan slaat de sfeer om in verontwaardiging en verlaten de mensen geïrriteerd de zaak.
• We voelen zelfs enige wrevel tussen de verschillende uitbaters die elkaar de schuld geven voor de muziekstop.
• Het gebeurd zelf dat de mensen aan de bar zitten en daar de oortjes van hun mp3 speler opzetten. Dat brengt natuurlijk een asociale sfeer met zich mee. Als men dan weet dat Mr De Block miljoenen uitgeeft aan ontmoetingscentra om de mensen uit hun isolement te halen is dit dus wel een omgekeerde wereld.

De proef periode van 3 maanden is nu verstreken en we hadden graag de evaluatie van het project gekend.

Graag antwoord op de volgende vragen:

1. Hoe heeft het stadsbestuur de muziekstop tot op heden geëvalueerd?
2. Hoeveel politie-interventies zijn er nu minder dan voordien?
3. Hoe is de evaluatie gebeurt en zijn alle horecazaken betrokken geweest geworden bij deze evaluatie? Of is er enkel sprake van een steekproef?
4. Zal dit project nu worden verder gezet of stopgezet?

Terug