Welkom

Het Vlaams Belang Oostende heet u hartelijk welkom op haar webstek.
Op deze webstek vindt u een overzicht van alle tussenkomsten en interpellaties van onze manatarissen in de Gemeente- en OCMW-raad in Oostende. Alsook de nodige informatie over werking van de Lokale Vlaams Belang-afdeling in de Koningin der badsteden.
Wij hopen u nog geregeld te mogen begroeten op onze webstek.

 

Tussenkomst over de OCMW-begroting 2011

Tussenkomst van gemeenteraadslid Claude Pinet over de OCMW-begroting 2010 - Gemeenteraadszitting 21/01/2012

Naar jaarlijkse gewoonte moeten wij wijzen op de enorme verliezen die door de ontmoetingscentra gegenereerd worden. En dit jaar is niet anders. Indien dergelijke stelselmatig negatieve resultaten zouden geboekt worden in om het even welke privé onderneming, dan zou het faillissement al lang zijn uitgesproken. Niet bij de ontmoetingscentra zo blijkt, want die kunnen rekenen op een omvangrijke toelage van de stad Oostende. Op het geld van de Oostendse belastingbetaler zeg maar.

Resultaten van de ontmoetingscentra in Euro voor 2011.

'T Kasteeltje -111.110,-
Oud Hospitaal -123.985,-
De Schaperye -213.377,-
De Blomme -160.033,-
De Boeie -250.013,-
Ter Yde -103.479,-
Mariakerke -45.500,-
De Schelpe -232.941,-
De Hoek -18.383,-
De 3 Gapers -55.468,-

Waar De Hoek en De 3 Gapers in 2010 nog minimale winst maakten, zijn de cijfers voor 2011 desastreus over de hele lijn. Geen enkel ontmoetingscentrum is nog zelfbedruipend.
Totaal verlies voor alle centra samen in 2011:
1.314.289- Euro (Cijfers Sociaal Huis Oostende - Budget 2011 - Budgetwijziging) Opnieuw een stijging t.o.v. vorig jaar:
(1.299.267,- Euro voor 2010)

Maar de voorzitter van het OCMW van Oostende -blijkbaar in een vlaag van grootheidswaanzin- lapt alle goede raad alsook de op- en aanmerkingen van het Vlaams Belang aan zijn laars. Gedreven door zijn onverzadigbare bouwwoede, moet hij ieder jaar zijn nieuw speeltje uit de grond stampen. Tijd voor een extra ontmoetingscentrum dus, namelijk in de Mansveldstraat, ter vervanging van het reeds bestaande centrum De Hoek. Kostprijs: 1.600.000,- Euro verworven via een lening over 30 jaar(!). Wat neerkomt op een werkelijk som van grossomodo 2,65 miljoen Euro. Logica of productiviteit? Hebben ze bij de socialisten blijkbaar nog nooit van gehoord. De voorzitter presteert het bovendien om enkel het bedrag van 1,6 miljoen Euro aan de pers te communiceren. Hoog tijd om, zoals reeds door onze mandatarissen in de OCMW-raad vermeld werd, de bevolking van de ware toedracht op de hoogte te stellen.

Uiteraard worden al deze verkwistingen voor het volle pond betaald door de bevolking, die anderzijds constant genoodzaakt wordt om de riem aan te spannen om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. Niet zo voor het OCMW. Waar is hier het "sociaal beleid"van Francky De Block als je het nodig hebt in tijden van recessie? Volgens de voorzitter "mag dat geld kosten" maar vooral het geld van een ander.

Nogmaals willen wij benadrukken dat het Vlaams Belang helemaal niets heeft tegen ontmoetingscentra en hun sociale doelstellingen, zolang hun boekhouding niet constant en systematisch in de rode cijfers draait. De heer De Block verwart in dit dossier duidelijk sociaal beleid met eigen voordeel en misbruikt deze centra als decor voor ondermeer en vooral verkiezingsdoeleinden.

Maar daar houdt dit verbijsterende verhaal van overdaad en arrogantie helaas niet op.

• Een gigantische openstaande schuld, gevolg van reeds bestaande leningen, moet nog afbetaald worden a rato van meer dan 2 miljoen Euro per jaar. Dit is nu al minstens één vijfde van de stedelijke bijdrage voor 2012 die wordt opgesoupeerd. De maatschappelijke winst die daaruit zou voortvloeien is voor de overgrote meerderheid van de Oostendenaars, die hiervoor financieel moet opdraaien, onbestaande en enkel bedoeld om een minderheid van bevriende entiteiten te bevoordelen.
• Crisis of geen crisis: de jaarlijkse buurtfeestjes moeten doorgaan. Eén per ontmoetingscentrum graag. Verlies per stuk 7.000,- Euro. De propagandamachine moet immers koste wat het kost op volle toeren draaien!
• Bovendien acht de voorzitter het klaarblijkelijk beneden zijn stand om de schriftelijke vragen van het Vlaams Belang aan het OCMW te beantwoorden. Onze mandatarissen hebben hiervoor een klacht moeten indienen bij de gouverneur van West-Vlaanderen om -eindelijk na 3 1/2 maand!- een antwoord te mogen ontvangen.

De stedelijke bijdrage aan het OCMW voor 2012 bedraagt 10.742.000,- Euro. De door de stad maximum toegelaten limiet. Men haalt echter een supplement van 1.091.714,- Euro uit de opgebouwde reserves, die nu geslonken zijn tot 556.707,- Euro of plusminus de helft van wat men dit jaar nodig heeft gehad. In het Budget 2012 van het OCMW wordt dus in werkelijkheid 11.833.714,- Euro of 477.370.839,- BEF. onttrokken aan de gemeentelijk bijdrage.

In het meerjarenplan stijgt de subsidie van de stad aan het OCMW voor volgend jaar naar 11.893.932,- Euro. De reserves zullen voor 2013 dus meer dan onvoldoende zijn. Een doorzichtige kunstgreep om de limiet van de stedelijke bijdrage vanaf dan op te trekken en opnieuw meer centen uit de zakken te jagen van een bevolking in crisis.

Ondertussen kreunt de gemeente Oostende onder een schuldenberg van minimaal 118.475.560,- Euro voor 2011. Het werkelijke, veel hogere bedrag kon mij niet meteen worden meegedeeld. Bovendien moeten mensen (volwassenen én kinderen) in onze mooie badstad op straat slapen. Men laat bewust een belangrijke doelgroep letterlijk en figuurlijk in de kou staan. Het helpen van daklozen is mijns inziens immers één van de hoofdtaken van het OCMW. Allerhande overbodige en niet verplichte oefeningen, zoals horecazaken uitbaten, reizen organiseren, cosmetische ingrepen uitvoeren, enzovoort zijn dat niet. Ze brengen daarenboven de plaatselijke middenstand, die niet wordt gesubsidieerd, ernstige schade toe. Voor de kosten van deze talrijke nevenactiviteiten mag uiteraard de Oostendse belastingbetaler opdraaien.

De totale hoeveelheid leefloners steeg van 2010 tot 2011 met 3% naar gemiddeld 1.119 uitkeringsgerechtigden. Daarvan zijn amper 43% Oostendenaar tegenover 57% niet-Belg. De snel-Belgen zijn hierbij evenwel niet meegerekend. Sommige mensen uit de sector zijn echter veel pessimistischer en spreken over meer dan 80% als het in deze materie over vreemdelingen gaat. Het is evident dat de oorzaak hiervan helemaal ligt bij de pamperpolitiek van dit socialistische bestuur -het OCMW op kop- ten opzichte van allochtonen. Een strategie die werkt als een magneet op talrijke buitenlandse gelukszoekers, die helemaal niet hulpbehoevend zijn.

Opvallend ook: 50% van de steuntrekkers is jonger dan 35 jaar. Je kan hier dus moeilijk van een succes spreken als het over de re-integratie op de arbeidsmarkt gaat.


Vragen:

1. Hoe komt het dat de ontmoetingscentra jaar na jaar deficitair zijn en wat denkt dit bestuur hieraan in de onmiddellijke toekomst concreet te doen?
2. Waarom worden constant leningen aangegaan, die het OCMW steeds moeilijker zal kunnen afbetalen?
3. Heeft het OCMW van Oostende niets beters te doen dan in crisistijd, volop feestjes te geven, die onveranderlijk substantieel verlies lijden?
4. Waarom duurde het 3 1/2 maand, voor er een antwoord werd gegeven op de schriftelijke vragen van het Vlaams Belang?

Terug