Welkom

Het Vlaams Belang Oostende heet u hartelijk welkom op haar webstek.
Op deze webstek vindt u een overzicht van alle tussenkomsten en interpellaties van onze manatarissen in de Gemeente- en OCMW-raad in Oostende. Alsook de nodige informatie over werking van de Lokale Vlaams Belang-afdeling in de Koningin der badsteden.
Wij hopen u nog geregeld te mogen begroeten op onze webstek.

 

Burget OCMW

Tussenkomst van OCMW-raadslid Patrick Deschuytter over het OCMW-budget 2012 - OCMW-raad 20/12/2011

Het Vlaams Belang vraagt om de Oostendse belastingsbetaler te informeren over de echte cijfers van de bouwwoede van het OCMW.
Zo verklaart men in de pers dat het nieuwe ontmoetingscentrum op de Vuurtorenwijk 1,6 miljoen euro gaat kosten en dat dit met een lening gefinancierd zal worden. Daar zegt men echter niet bij dat daar bovenop nog (ruw gerekend) € 1.050.000 bij komt aan intrest op 30 jaar. Tel beiden samen en we komen aan 2.650.000 euro. Zo doet men het ook met alle andere leningen waarvan de Oostendse burger geen weet heeft.

Wederom maakt men dit jaar 1.314.289 euro verlies met uw buurthuizen en dienstencentra. Wij herhalen, we zijn niet tegen het initiatief, maar vinden dat deze minstens zelf bedruipend moeten zijn. De inspiratie van de OCMW-voorzitter kent kennelijk geen grenzen om maatschappelijk winst te maken, waarbij men vaak andere burgers in maatschappelijke problemen brengt. Dit alles om toch maar zieltjes te winnen en stemmen te ronselen. De OCMW-voorzitter kan misschien nog de stad Oostende uit de nood helpen met de bouw van een Eroscenter. Zo kan hij stemmen ronselen bij de gebruikers en aanbieders van deze diensten…

Terug