Welkom

Het Vlaams Belang Oostende heet u hartelijk welkom op haar webstek.
Op deze webstek vindt u een overzicht van alle tussenkomsten en interpellaties van onze manatarissen in de Gemeente- en OCMW-raad in Oostende. Alsook de nodige informatie over werking van de Lokale Vlaams Belang-afdeling in de Koningin der badsteden.
Wij hopen u nog geregeld te mogen begroeten op onze webstek.

 

Waarheen met Oosteroever

Interpellatie van gemeenteraadslid Katty Tournoij over de plannen op de Oostendse Oosteroever- Gemeenteraad 16/12/2011

Zoals we konden vernemen in de kranten zijn de ondernemers van de Oosteroever onzeker over hun toekomst. Het prestigieuze woonprojekt rond het Vuurtorendok en de Henri Baelskaai roept heel wat vragen op bij de daar gevestigde maritieme bedrijven. Een infoavond moest meer duidelijkheid scheppen rond de plannen voor de site, maar de bedrijven blijven met veel vragen zitten.

Op termijn worden daar 1800 woningen gebouwd. De meesten vragen zich af of de komst van zoveel woningen de leefbaarheid van de bedrijven niet in het gedrang zal brengen. Momenteel vormen de maritieme bedrijven in die zone een cluster en die vullen elkaar aan. Als er in die cluster bedrijven verdwijnen vormt dat een gevaar voor iedereen. Bedrijven die een nieuwe vergunnuning aanvragen, krijgen die voor een periode van max één jaar. Investeren is moeilijk in zo'n onzeker klimaat. Ze vrezen ook voor een senario zoals bij de luchthaven, waar woningen worden neergezet en waarna de bewoners een actiegroep oprichten om de luchthaven, die er eerst was, aan te klagen.
Er is ook geen duidelijkheid wat betreft de mobiliteit, daar moet nu nog een studie over gemaakt worden.
Dan heb je nog de komst van een spoorlijn aan de dokken. Waar past dat in een woonproject. Er wordt daar zoals in de vissershaven dag en nacht gewerkt.

Zoals we kunnen vaststellen is er een gebrek aan totaalplan voor dit gebied.

Daardoor hebben wij enkele vragen.
1. Bestaat er een totaalplan. Zoniet wanneer zou die er komen?
2. Zijn er bedrijven die plaats moeten ruime voor het woonproject?
3. Worden zij geholpen in hun zoektocht naar een alternatief?
4. Wordt er in het mobiliteitsplan ook gekeken of een route voor een lijnbus opportune zou zijn?
5. Wie is er vragende partij voor de spoorlijn.

Terug