Welkom

Het Vlaams Belang Oostende heet u hartelijk welkom op haar webstek.
Op deze webstek vindt u een overzicht van alle tussenkomsten en interpellaties van onze manatarissen in de Gemeente- en OCMW-raad in Oostende. Alsook de nodige informatie over werking van de Lokale Vlaams Belang-afdeling in de Koningin der badsteden.
Wij hopen u nog geregeld te mogen begroeten op onze webstek.

 

Vlaams Belang spaart kritiek op aankoop kunstwerk Quinze niet

Tussenkomst van gemeenteraadslid Claude Pinet over de aankoop van het kunstwerk 'Rock Strangers' - Gemeenteraad 16/12/2011

Toen ik in november jongstleden in de plaatselijke pers voor het eerst het artikel las over, en vooral de foto zag van de maquette van 'Rock Strangers', dacht ik dat het om een misplaatste, of op zijn minst een te laat aangekomen aprilgrap ging. Een ernstig bestuur kan zich toch onmogelijk bezig houden met dergelijk soort onzin? Dacht ik. Maar algauw -en tot mijn grote consternatie- moest ik tot de vaststelling komen dat het hier menens was.

Even de toestand schetsen. Het gaat om een constructie bestaande uit elf enorme, metalen, vervormde blokken/kubussen/balken, geschilderd in oranje/rood, met de nietszeggende naam 'Rock Strangers'. De grootste component reikt zelfs tot 11 à 15 meter hoog, afhankelijk van de bron en/of de artistieke "mood" van de uitvoerder.

Dit alles wil men neerpoten op één van de mooiste en meest pittoreske plaatsen van onze fraaie badstad, in het zicht van een echt kunstwerk, namelijk het monument ter ere van de zeelieden. Het idyllische plaatje van dijk, strand, zee en voorhaven wordt hier op een schandelijke wijze teniet gedaan.

Voor de constructie zelf een moeilijke plaats als je het mij vraagt, want binnen de kortste keren zal de verf van de 'Strangers' gezandstraald worden, waarna het blote metaal lekker door de corrosie zal worden aangetast en herleid tot roestbak, wat bezwaarlijk goed voor het milieu kan genoemd worden. Om van de risico's voor de voorbijgangers/toeschouwers door instorting en vallend puin nog niet te spreken.

Maar nu komt de rotte kers op de beschimmelde taart: het prijskaartje. 400.000,- Euro exclusief 21% B.T.W. of 484.000,- Euro of nog 19.524.511,- BEF. inclusief. Bovendien zijn contractueel enkele essentiële zaken niet inbegrepen in die kostprijs.

De huur van de locatie, nutsvoorzieningen tijdens de opbouw en de tentoonstelling, allerhande verzekeringen, wegbebakening en veiligheidsvoorzieningen zijn voor de gemeente. In het contract staat verder ook "etc.". "Enzovoort" dus: met andere woorden, een onbeperkte uitbreiding van het risico waar de stad verantwoordelijk voor is.
De controle over het project gebeurt door de Brusselse firma UTIL, die in dienst staat van de verkoper, met de op zijn minst veelzeggende naam "Paradox Art".
De stad mag enkele en alleen op eigen kosten een andere controleur aanstellen en is bijgevolg overgeleverd aan de willekeur van de leverancier.
Daarenboven is toekomstige schade van welke aard ook -zelfs overmacht ("force majeur")- voor rekening van de Oostendenaars.
Een slecht contract voor Oostende dus.

En om het mes nog dieper in de wonde van de Oostendse belastingbetaler te duwen: de financiering van dit gedrocht gebeurt, jawel, met een lening.
Een blijk van schandelijk sarcasme en ongehoorde minachting ten opzichte van de Oostendse bevolking. Een bevolking die nota bene constant wordt aangespoord om tot in de essentie te besparen en zoals de meerderheid van de Vlamingen de hoogste fiscale en sociale lasten draagt van alle OESO landen.
En dan heb ik het nog niet over de strapatsen in verband met de gemeentelijke holding, met miljoenen belastingsgeld verlies tot gevolg. En nu dit...

Het absolute hoogtepunt van arrogantie is echter dat dit stadsbestuur het negatieve advies van 20 september 2011 van de Cultuurraad naast zich neer legt, en hiermee het enige orgaan dat met kennis van zaken desbetreffend recht van spreken heeft, de mond snoert.

Vragen:

1. Waarom heeft het stadsbestuur gekozen voor een dergelijk misbaksel, en het negatief advies van de cultuurraad naast zich neergelegd?

2. Vindt u het ethisch verantwoord, om in tijden van crisis over te gaan tot de aankoop van een zogenaamd kunstwerk met een prijskaart van bijna 20 miljoen Belgische frank?

3. Vindt u het om dezelfde reden opportuun om hiervoor een lening aan te gaan en boven de aankoopsom nog duizenden Euro's interesten op de rug van de Oostendse belastingbetaler te schuiven?

4. Moet deze wanvertoning perse gebeuren op één van de mooiste plaatsen van Oostende, waarbij én het zicht én het milieu geslachtofferd worden?

5. Waarom werd -indien men het toch nodig achtte veranderingen aan deze op zich reeds zeer uitmuntende site toe te brengen- niet overgegaan tot het plaatsen van een natuurlijke rotsformatie met eventueel waterpartij, die een fractie van de prijs kost van 'Rock Strangers' en bovendien milieuvriendelijk en esthetisch en ethisch verantwoord zou zijn geweest?

Terug