Welkom

Het Vlaams Belang Oostende heet u hartelijk welkom op haar webstek.
Op deze webstek vindt u een overzicht van alle tussenkomsten en interpellaties van onze manatarissen in de Gemeente- en OCMW-raad in Oostende. Alsook de nodige informatie over werking van de Lokale Vlaams Belang-afdeling in de Koningin der badsteden.
Wij hopen u nog geregeld te mogen begroeten op onze webstek.

 

Blijvende onveiligheid in de Interbellumwijk

Tussenkomst van gemeenteraadslid Christian Verougstraete over de onveiligheidsproblematiek in de Interbellumwijk - Gemeenteraad 25/11/2011

Ik heb in deze gemeenteraad reeds meerdere keren via interpellaties de problemen in de Interbellumwijk aangekaart.
De wijk wordt inderdaad vernieuwd o.a. met de heraanleg en de opening van de Frère Orbanstraat. Na mijn laatste interpellatie in juni over de onveiligheidsproblematiek in deze wijk, werden inderdaad bepaalde acties ondernomen tegen huisjesmelkers en een razzia door de politie verricht.
Dat neemt echter niet weg dat ik nog steeds van buurtbewoners klachten ontvang omtrent het openlijk drugdealen op straat, van overdreven nachtelijk lawaai, van blijven hangen en van sluikstorten.
Het probleem blijft bestaan zolang er bepaalde allochtonen zijn die zich niet willen aanpassen aan onze normen en manier van leven. Het zijn niet wij maar zij die zich moeten aanpassen als ze deel willen uitmaken van onze leefgemeenschap.
Blijvende waakzaamheid en zichtbare aanwezigheid van de politie is dan ook geboden.

Terug