Welkom

Het Vlaams Belang Oostende heet u hartelijk welkom op haar webstek.
Op deze webstek vindt u een overzicht van alle tussenkomsten en interpellaties van onze manatarissen in de Gemeente- en OCMW-raad in Oostende. Alsook de nodige informatie over werking van de Lokale Vlaams Belang-afdeling in de Koningin der badsteden.
Wij hopen u nog geregeld te mogen begroeten op onze webstek.

 

Overlast in de Meerkoetstraat

Interpellatie van gemeenteraadslid Claude Pinet aangaande de aanhoudende overlast als gevolg van druggebruik, geluidshinder en milieuvervuiling door hangjongeren in de Meerkoetstraat, Koninginnedal, wijk Mariakerke - Gemeenteraad 25/11/2011

Het is niet de eerste keer dat de onderwerpen drugs- en alcoholmisbruik, drugdealers, geluids- en milieuoverlast en dergelijke, de revue passeren in deze gemeenteraad en dat het Vlaams Belang pertinente vragen stelt en praktische oplossingen voorstelt om aan het euvel te verhelpen.
En nog steeds slaagt dit bestuur er niet in om de structurele oorzaken en ernstige problemen rond die verschillende materies op een bevredigende manier op te lossen. Integendeel het gedonder wordt steeds ernstiger, en dit is geen indruk maar een feit, niet een perceptie van de bange Oostendenaar, zoals het zo graag smalend genoemd wordt door dit stadsbestuur, kwestie van de omstandigheden te minimaliseren.

Vandaag wens ik het specifiek te hebben over de Meerkoetstraat in het Koninginnedal in de wijk Mariakerke, waar de buurtbewoners moe getergd zijn door een bende jonge boeven.

Op het einde van die straat bevindt zich namelijk een parkje, in de onmiddellijke omgeving van een residentiële wijk, in één van de heuveltjes ter plaatse, een oude bunker.

Het dak van die bunker blijkt de ideale locatie te zijn voor een jeugdbende om drugs te dealen en te gebruiken, alcoholische dranken te nuttigen en luide muziek te spelen. Hierbij worden volop kampvuurtjes aangestoken. Vaak gaat dit door tot een stuk in de nacht, wat de zaak voor de lokale bevolking nog verergert, zelfs helemaal ondraaglijk maakt. Het afval van deze activiteiten, zoals onder andere lege flessen, blikjes en gebruikte injectiespuiten laat men er gewoon achter.

Reeds meerdere malen hebben de bewoners hieromtrent de wijkagent geraadpleegd en op diens advies klacht ingediend bij de Oostendse politie, laatst nog op 13 november. Tevergeefs. De verschillende acties die de ordediensten hebben ondernomen, worden door de hooligans van dienst gewoon weggelachen, een indruk van straffeloosheid achterlatend. Na vertrek van de politie wordt zonder meer doorgefeest.

Ondertussen weten de vandalen waar de constante klachten vandaan komen, niettegenstaande die soms anoniem gebeurden, en blijven de buurtbewoners niet gevrijwaard van represailles. Lege blikken en stuk geslagen flessen worden over de haag van hun woning gegooid en er worden gaten gebrand in het zeil van de omheining rond het gebouw en de tuin van betrokkenen. Men deinst er zelfs niet voor terug om een brievenbus tot ontploffing te brengen(!) Bovendien vrezen sommigen voor beschadigingen aan hun wagen. En dan spreek ik nog niet over het gevaar voor overslaande branden via de aangestoken vuurhaarden midden in een beboste woonwijk. En wat met het risico voor spelende kinderen door rondslingerende, besmette injectienaalden en gebroken glas?

De slachtoffers beseffen maar al te goed dat deze kwestie -ook voor de politie die slechts heel voorzichtig mag en kan ingrijpen- een zeer delicate onderneming is. Dag en nacht patrouilleren in de wijk is van uit praktisch standpunt gezien gewoon onmogelijk, hardere aanpak misschien een optie, structurele aanpassingen een logische en voor de hand liggende denkpiste. Overleg met de boosdoeners is in ieder geval uitgesloten. Diverse voorzichtige pogingen van sommige bewoners mochten immers niet baten en gaven enkel aanleiding tot nog meer agressie vanwege de hangjongeren, waarbij zich regelmatig minderjarige kinderen bevinden.

Het meest voor de hand liggende middel is dan ook: neem de oorzaak weg en de gevolgen zullen vanzelf verdwijnen.

Vragen:
1. Is dit stadsbestuur bereid om rond de betrokken heuvel-met-bunker een omheining, van welke aard ook, te installeren om bezetting onmogelijk te maken en het probleem voorgoed op te lossen?
2. Wat zijn de opties om de amokmakers harder aan te pakken?
3. Is het mogelijk om hen definitief toegang tot de straat of de wijk te verbieden?
4. Is het plaatsen van een camera als controle- en/of afschrikkingmiddel een eventuele of een bijkomende keuze?
5. Heeft dit stadsbestuur andere suggesties om de overlast in de Meerkoetstraat en omgeving definitief te doen verdwijnen?
6. Wanneer kan voor een adequate oplossing voor dit zeer dringend probleem worden gezorgd?
7. Wie zal de reeds opgelopen schade vergoeden aan de slachtoffers?

Terug