Welkom

Het Vlaams Belang Oostende heet u hartelijk welkom op haar webstek.
Op deze webstek vindt u een overzicht van alle tussenkomsten en interpellaties van onze manatarissen in de Gemeente- en OCMW-raad in Oostende. Alsook de nodige informatie over werking van de Lokale Vlaams Belang-afdeling in de Koningin der badsteden.
Wij hopen u nog geregeld te mogen begroeten op onze webstek.

 
Overlast in de Meerkoetstraat
Interpellatie van gemeenteraadslid Claude Pinet aangaande de aanhoudende overlast als gevolg van druggebruik, geluidshinder en milieuvervuiling door hangjongeren in de Meerkoetstraat, Koninginnedal, wijk Mariakerke - Gemeenteraad 25/11/2011
Vlaams Belang krijgt gelijk over fusie Henri Serruys-ziekenhuis
Het aangekondigde vertrek van drie pediaters uit het Henri Serruys-ziekenhuis is een teken aan de wand. Al bij de start van de fusie in 2008 waarschuwde het Vlaams Belang dat het H. Serruys-ziekenhuis zou worden opgeslorpt door het Brugse AZ Sint-Jan en het kleine broertje zou worden in het geheel. Wij kregen gelijk.

De geruchten doen de ronde dat de OCMW-voorzitter Franky De Block de mogelijke samenwerking van de kinderartsen van enerzijds AZ Damiaan en anderzijds het Serruys-ziekenhuis, in het kader van de wettelijke bepaalde wachtdiensten, heeft geblokkeerd. Het vertrek van de drie pediaters is in die context zeer begrijpelijk. Het feit dat zij nog tot 2013 hadden moeten wachten voor een degelijk georganiseerde samenwerking, is zeer significant. Dit toont aan dat de fusie met Brugge, te snel en te ondoordacht is gebeurd en dat er door de samenwerking van beide ziekenhuizen niks is opgelost. Het is onze mening dat men er in het Brugse AZ Sint-jan niet eens van wakker ligt.

Dat het sinds de fusie van beide ziekenhuizen niet goed gaat in het Oostendse H. Serruys-ziekenhuis staat als een paal boven water. Zo is er de ganse juridische procedure die de adjunct-directeur heeft opgestart in het kader van z’n ontslagvergoeding, en de aanduiding van OCMW-voorzitter Franky De Block als waarnemend algemeen directeur van het ziekenhuis.
Franky De Block vertelt slechts halve waarheid!
Onlangs vertelde Franky De Block op een infovergadering voor vrijwilligers dat iedereen verzekerd was voor ongevallen.
Uit een incident van vorig jaar blijkt dat dit slechts heel miniem is. Zo kwam aan het licht dat enkel het remgeld van de arts terugbetaald wordt. Ziekenwagen en andere bijkomende onkosten worden blijkbaar niet vergoed.
Patrick Deschuytter O.C.M.W.-raadslid Vlaams Belang deed hierover een tussenkomst in de raad van 09/11/11.
Hij kreeg als antwoord dat ze niet iedereen volledig kunnen verzekeren.
Patrick Deschuytter zei daarop dat er dan een volledige waarheid moet verteld worden aan de vrijwilligers. Wees bij deze gewaarschuwd wanneer je als vrijwilliger voor het O.C.M.W. werkt.

<< Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende >>