Welkom

Het Vlaams Belang Oostende heet u hartelijk welkom op haar webstek.
Op deze webstek vindt u een overzicht van alle tussenkomsten en interpellaties van onze manatarissen in de Gemeente- en OCMW-raad in Oostende. Alsook de nodige informatie over werking van de Lokale Vlaams Belang-afdeling in de Koningin der badsteden.
Wij hopen u nog geregeld te mogen begroeten op onze webstek.

 
Burgemeester tegen bewonersparkings in Spaarzaamheidstraat.
Tijdens zijn commissie van woensdag 21 maart jongstleden, heb ik op aanvraag van de bewoners van de Spaarzaamheidstraat, nogmaals burgemeester Jean Vandecasteele (Sp.a) ge´nterpelleerd in verband met het feit dat er geen bewonersparkeerplaatsen werden voorzien in deze straat. Nochtans is dit in de omliggende toegangswegen wÚl het geval.

Gezien in de Nieuwpoortsesteenweg de graaicultuur van het stadsbestuur heeft toegeslagen en volop parkeermeters werden aangebracht, wordt constant geparkeerd in de Spaarzaamheidstraat die evenwijdig ligt met de steenweg.

Deze kwestie werd door het Vlaams Belang Oostende reeds meer dan een jaar geleden aangekaart en via een enquŕte, gevolgd door een petitie, door mij persoonlijk voorgelegd aan de burgemeester zelf. Zonder resultaat. Er zou dan, ik citeer, 'na een periode van zes maand een evaluatie gebeuren'. Wij vonden het na meer dan 14 maand tijd voor een geheugensteuntje.

Woensdag 21 maart dus. De burgemeester, totaal in de rol van zijn arrogante zelf, verklaarde dat 'hij hierbij het advies van zijn (sic) politie opvolgde, die van mening is dat de olievlek niet moet uitgebreid worden'. Dat hijzelf, samen met zijn hebberig bestuur, de enige oorzaak zijn van die 'olievlek' en niet de bevolking, schijnt hij niet te vatten. Verder, gelieve te noteren beste bewoners van de Spaarzaamheidstraat, gebeurt er niets. Een veel voorkomende 'actie' van de rooien, althans als het voor de Oostendenaar is. Sommigen zullen dit wellicht slechte wil noemen. En wie kan het ze kwalijk nemen?

Toen ik, tot groot jolijt van de aanwezigen, opmerkte dat hij zich hiermee niet populair ging maken in het Westerkwartier, veranderde zijn gelaat van wit naar de favoriete kleur van zijn partij en reageerde hij ge´rriteerd dat hij daar 'niet van wakker ligt'. Wij noteerden zijn reactie in alle sereniteit en zonder de kameleon uit te hangen. Wij houden van standvastige kleuren.

Conclusie.
Opnieuw een typisch voorbeeld van de graaicultuur Ó la Sp.a, op de rug en op kosten van de Oostendse belastingbetaler, die moet opdraaien voor allerlei zotte kosten, maar op geen voordelen moet rekenen van dit verwaand, socialistisch bewind.

Naar alle waarschijnlijkheid iets voor een nieuw en beter(!) stadsbestuur dus. Afspraak op 14 oktober in het stemhokje...
De Halve waarheden van Franky De Block
Met veel bravoure stelde Franky De Block het ‘South View’ project voor, een nieuwbouwproject met 124 appartementen, garages en een nieuw ontmoetingscentrum langs de Elisabethlaan. Het ganse project kadert in de Privaat Publieke samenwerking tussen het Oostendse OCMW en bouwpromotor Sleuyter. De gunning van dit project kwam gisteren op de OCMW-raad.
Tijdens de raad kwam het addertje onder het gras evenwel boven. Niettegenstaande de Vlaamse overheid een bouwvergunning afleverde aan de bouwgroep, wordt deze nog steeds door een aantal buurtbewoners betwist. Het volledige gunnings-dossier werd zodanig opgesteld dat het socialistisch OCMW-beleid geen enkele schuld treft aan de ongemakken van de omwonenden. De hete kastanjes moeten dus door de bouwpromotor uit het vuur worden gehaald. Zodoende kan de OCMW-voorzitter z’n handen in onschuld wassen bij de buurtbewoners. Om deze redenen onthield het Vlaams Belang zich met de gunning van dit bouwproject.
Vlaams Belang eist doorgedreven controle op het wapenbezit binnen het Tsjetsjeense milieu.
Gisteren, dinsdag 24 januari ’12, werd Oostende opgeschrikt door een schietpartij in de A. Buylstraat. Het slachtoffer, een Tsjetsjeen, raakte lichtgewond. Dit is het zoveelste incident in een rij met de Tsjetsjeense gemeenschap in Oostende. Het bewijst andermaal dat het ernstig gesteld is met de onveiligheid in Oostende, wat de burgemeester ook mag beweren.

Het Vlaams Belang eist dan ook dat de burgemeester en de politie krachtdadig optreden. Een doorgedreven controle op het wapenbezit binnen het Tsjetsjeense milieu dringt zich op, en zou een belangrijke eerste stap zijn. Het Vlaams Belang kan niet tolereren dat een geweldcultuur in Oostende ge´mporteerd wordt. Zoals reeds vermeld is dit niet het eerste incident; de schietpartij in de Langestraat, en de razzia op de dancing onder het Thermae Palace liggen nog vers in het geheugen.

Het Vlaams Belang zal niet nalaten om de burgemeester op z’n verantwoordelijkheid te wijzen.

Christian Verougstraete
Vlaams Volksvertegenwoordiger
Budget Oostende 2012
Tussenkomst van fractieleider Christian Verougstraete over het budget 2012 van de stad Oostende - Gemeenteraad 21/01/2012
Tussenkomst over de OCMW-begroting 2011
Tussenkomst van gemeenteraadslid Claude Pinet over de OCMW-begroting 2010 - Gemeenteraadszitting 21/01/2012

<< Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende >>