Welkom

Het Vlaams Belang Oostende heet u hartelijk welkom op haar webstek.
Op deze webstek vindt u een overzicht van alle tussenkomsten en interpellaties van onze manatarissen in de Gemeente- en OCMW-raad in Oostende. Alsook de nodige informatie over werking van de Lokale Vlaams Belang-afdeling in de Koningin der badsteden.
Wij hopen u nog geregeld te mogen begroeten op onze webstek.

 
Zonnekoning wordt keizer.
Het boek ‘De keizer van Oostende’ bevestigt de uitspraak die Vlaams Belang fractieleider Christian Verougstraete al meerdere jaren formuleerde in de Oostendse gemeenteraad, namelijk: Johan Vande Lanotte is de zonnekoning van Oostende en burgemeester Jean Vandecasteele z’n trouwe luitenant.

De verweving van het politiek mandaat van Johan Vande Lanotte met dat van voorzitter van een autonoom gemeentebedrijf en bestuurder van diverse dochterondernemingen leidt onvermijdelijk tot een grijze zone waar al dan niet een perceptie van belangenvermenging ontstaat.

De absolute meerderheid van de sp.a leidt tot politieke arrogantie dat dictatoriale trekjes vertoont. Dat nu juist sp.a-schepenen Bart Bronders en Yves Miroir dit bevestigen wijst op de juistheid van de analyse die het Vlaams Belang al jaren heeft gemaakt.

Het Vlaams Belang vraagt dan ook de invoering van een deontologische code die de verhoudingen tussen, al dan niet gewezen, ministers en de bestuursmandaten in privé-bedrijven regelt.
Graffiti in Oostende
Interpellatie van gemeenteraadslid Claude Pinet over het illegaal aanbrengen van graffiti door 'animo', de jongerenafdeling van de sp.a, in de straten van de stad Oostende - Gemeenteraad 27/04/2012
Jaarrekeningen van het Autonoom Gemeentebedrijf Haven Oostende
Tussenkomst over de jaarrekeningen van het Autonoom Gemeentebedrijf Haven Oostende - Gemeenteraadszitting 23 maart 2012
Vlaams Belang verbolgen over de komst van derde moskee in Oostende
Wat ons door enkele buurtbewoners reeds gemeld werd, wordt nu door de lokale media bevestigd. Er zijn plannen om in Oostende een derde moskee te openen in de Stuiverstraat.

Het Vlaams Belang staat uitermate negatief tegenover de komst van deze moskee en is ontsteld over deze manier van handelen. Terug is er geen overleg geweest met de buurtbewoners en worden deze voor een voldongen feit geplaatst. Ook de gemeenteraad wist nergens van. Tevens is de komst van deze moskee een zoveelste illustratie dat de stad Oostende verder islamiseert.

Het Vlaams Belang zal niet nalaten om de uitbouw van deze derde moskee aan te vechten.
Evaluatie muziekstop
Interpellatie van gemeenteraadslid Katty Tournoij over de evaluatie van de muziekstop in de Oostendse uitgangswijk - Gemeenteraad 23/03/2012

<< Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende >>