Welkom

Het Vlaams Belang Oostende heet u hartelijk welkom op haar webstek.
Op deze webstek vindt u een overzicht van alle tussenkomsten en interpellaties van onze manatarissen in de Gemeente- en OCMW-raad in Oostende. Alsook de nodige informatie over werking van de Lokale Vlaams Belang-afdeling in de Koningin der badsteden.
Wij hopen u nog geregeld te mogen begroeten op onze webstek.

 
Jaarlijkse Hutsepotavond

Vlaams Belang vraagt correcte toepassing van vreemdelingenwetgeving
Tijdens de OCMW-raadszitting van 26 juni 2012 heeft OCMW-raadslid Patrick Deschuytter de raad gevraagd om meer controle uit te oefenen op de politiek vluchtelingen die op reis gaan naar hun land van herkomst.
In het verleden waren er verschillende dossiers waar geregulariseerde politiek vluchtelingen, terwijl zij steun trekken van het Sociaal Huis, op reis gaan naar hun land van herkomst. Het Vlaams Belang vraagt om bij dergelijke vaststellingen de dienst vreemdelingenzaken in te lichten, gezien het onze mening is dat deze mensen onder valse voorwendselen ons land zijn binnengekomen.

Dit punt werd in overweging genomen en zal op latere raad herbesproken worden.
Vlaams Belang vraagt oprichting meldpunt fraude binnen Oostendse OCMW
Tijdens de OCMW-raadszitting van 26 juni 2012 heeft OCMW-raadslid Patrick Deschuytter de raad gevraagd om over te gaan tot de oprichting van een meldpunt Fraude. Doelstelling is om de sociale fraude en misbruiken in te dijken.

Via een centraal nummer moeten gevallen van sociale fraude anoniem gemeld kunnen worden aan het sociaal Huis, die op haar beurt moet uitmaken om de individuele gevallen te onderzoeken.

Zoals verwacht werd dit punt door de meerderheid onmiddellijk van de tafel geveegd. Geen wonder dat SP.a de staatssecretaris voor fraudebestrijding heeft!
Etnisch-Cultureel minderhedenbeleid
Tussenkomst van gemeenteraadslid Claude Pinet over het Etnisch-Cultureel minderhedenbeleid - Gemeenteraadszitting 25/05/2012
Criminaliteit in de Oostendse buitenwijken
Interpellatie van gemeenteraadslid Katty Tournoij in verband met de criminaliteit in Oostende en specifiek de buitenwijken - Gemeenteraad 25/05/2012

<< Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende >>