Welkom

Het Vlaams Belang Oostende heet u hartelijk welkom op haar webstek.
Op deze webstek vindt u een overzicht van alle tussenkomsten en interpellaties van onze manatarissen in de Gemeente- en OCMW-raad in Oostende. Alsook de nodige informatie over werking van de Lokale Vlaams Belang-afdeling in de Koningin der badsteden.
Wij hopen u nog geregeld te mogen begroeten op onze webstek.

 
Overdracht ontmoetingscentra tussen stad en OCMW

Tussenkomst van gemeenteraadslid Patrick De Vyt over de overeenkomst tussen stad en OCMW betreffende de overdracht van de ontmoetingscentra - Gemeenteraad 23/03/2013

Budget Sociaal Huis

Tussenkomst van gemeenteraadslid Patrick De Vyt over het OCMW-budget - Gemeenteraad 23/03/2013

Toekomstige bestemming van Earth Explorer

Interpellatie van gemeenteraadslid Christian Verougstraete aangaande de toekomstige bestemming van Earth Explorer - Gemeenteraad 01/02/2013

Brandweerhervorming

Interpellatie van gemeenteraadslid Patrick De Vyt over de stand van zaken betreffende de brandweerhervorming; de huidige situatie bij het opmaken van een sleutelformule, de examens en het inpakt van de Zone - Gemeenteraad 01/02/2013

Vlaams Belang heeft bedenkingen bij de ondertunneling van de Elisabethlaan.

De bedoeling van de ondertunneling van de Elisabethlaan was om het zwarte punt, op de hoek met de Torhoutsesteenweg, weg te werken, echter blijven de problemen en gevaren reŽel op deze locatie. De meeste dodelijke slachtoffers vielen bij de dodehoekongevallen, die kans is er nog steeds.

Het oversteken van de Elisabethlaan wordt verboden. Alle verkeer moet dus afslaan op de Torhoutsesteenweg, die nu al oververzadigd is en dit zal, naar onze mening,  zorgen voor sluikverkeer in de omliggende straten. Ook het zware verkeer blijft bovengronds voor de bevoorrading van de winkels.
Daarnaast zullen de bewoners een grote omweg moeten maken om aan de andere kant van de Elisabethlaan te komen.


Is er ook gedacht aan de veiligheid in de tunnel? Er is geen vluchtweg of pechstrook voorzien. Wat is er nu al voorzien in geval van een ongeval in de tunnel? Dan hebben we het nog niet over het kostenplaatje van dit ganse project.

(Tussenkomst van Gemeenteraadslid Katty Tournoij tijdens de gemeenteraadszitting van vrijdag 1 februari 2013)
 

<< Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende >>