Copyright

Alle tekstuele, grafische en programmatorische inhoud van deze website is de intellectuele eigendom van de mandataris van deze website, de ontwerper, de fotograaf of het Vlaams Belang, tenzij anders aangegeven. Het klakkeloos kopiëren van andermans werk is niet alleen verwerpelijk, het is ook strafbaar. Het feit dat de digitale informatie op deze website makkelijk te dupliceren is, is geen reden om uw eigen werklust op nul te zetten. Wees creatief en bedenk zelf uw teksten en illustraties. Indien u echt dolgraag een afbeelding of tekst zou overnemen, vraag het ons dan eerst even: misschien stemmen we wel toe.

Niets uit deze digitale uitgave mag worden gekopieerd, gedupliceerd, gemirrord, vertaald, aangepast of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Elke vorm van tijdelijke of permanente reproductie van deze website of onderdelen daarvan is niet toegestaan, noch voor informatieve, educatieve, publicitaire of andere doeleinden.

Disclaimer

Het gebruik van deze website en de informatie die erin is vervat valt volledig onder uw eigen verantwoordelijkheid. De eigenaar van deze website is op geen enkele wijze aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website of de informatie die erin is vervat.

De eigenaar van deze website is niet aansprakelijk voor inbreuken op de rechten van de bezoeker van deze website die buiten zijn of haar wil om zouden plaatsgrijpen. De bezoeker dient zich er zelf van te vergewissen dat de gebruikte software, hardware en internetdiensten waarmee hij deze website raadpleegt, geen opzettelijke of onopzettelijke onvolkomenheden bevatten die voornoemde inbreuken zouden kunnen vergemakkelijken.

Privacy

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft u recht op inzage en verbetering van uw persoonlijke gegevens die door ons worden bewaard. Deze wet beschermt u tegen tegen het hinderlijk gebruik of misbruik van uw naam, adres, telefoonnummer en andere persoonsgebonden gegevens voor direct-marketing of andere doeleinden.

Uw e-mail-adres of andere gegevens worden onder geen beding doorgegeven of verkocht aan derden. U beschikt steeds over de mogelijkheid om uzelf in of uit te schrijven, met een extra controle van het e-mail-adres om te verhinderen dat iemand anders dat in uw plaats zou doen. Over de bezoekers van deze website worden op geen enkele manier persoonlijke gegevens verzameld zonder hun uitdrukkelijke instemming.