Welkom

Het Vlaams Belang Oostende heet u hartelijk welkom op haar webstek.
Op deze webstek vindt u een overzicht van alle tussenkomsten en interpellaties van onze manatarissen in de Gemeente- en OCMW-raad in Oostende. Alsook de nodige informatie over werking van de Lokale Vlaams Belang-afdeling in de Koningin der badsteden.
Wij hopen u nog geregeld te mogen begroeten op onze webstek.

 
Budget 2014 & Meerjarenplanning 2014-2019

Tussenkomst van fractieleider Christian Verougstraete over het Budget 2014 & Meerjarenplanning 2014-2019 van de stad Oostende - Gemeenteraad 14/12/2013

Reactie op interpellaties over de uitspraak van de burgemeester over marginalen.

Reactie van Christian Verougstraete op de interpellaties over de uitspraak van de burgemeester over marginalen. - Gemeenteraad 18/10/2013

Ik heb het interview van onze burgervader in het weekblad Knack van verleden week meerdere keren herlezen, omdat het artikel mij de indruk gaf dat een partijgenoot aan het woord was.

De analyse die onze burgemeester maakt is dezelfde analyse die het Vlaams Belang al meer dan 18 jaren !! in deze gemeenteraad naar voor brengt.

In dit interview wordt de werking en het beleid van het OCMW in vraag gesteld. Oostende is een aantrekkingspool voor nieuwe Belgen en leefloners met alle problemen tot gevolg , die onze kuststad in een slecht daglicht brengen.

Het beeld dat onder de vorig OCMW-voorzitter is gegroeid “de sinterklaas en betuttelingspolitiek “zorgt voor een aanzuigeffect en een uithangbord van een genereuze OCMW. Onze stad is voor deze mensen het nieuwe mekka aan de kust. Ook dit feit kaarten wij al jaren via cijfers en tussenkomsten aan, dit meestal met enkel verwijten van racistische opmerkingen van onze kant.

Er is wel degelijk een verband tussen het beleid van het OCMW en het aantrekken van mensen met problemen. Onze stad heeft duidelijk nood aan een sociale mix van begoede en minder begoede mensen. Het is dan ook de taak van de stad zich in te zetten op het activeren van leefloners en het creŽren van jobs. Met een werkloosheidsgraad van 11,48 op 1000 inwoners telt Oostende het hoogst aantal werklozen in onze regio.

Ik hoop dan ook dat het onderzoek dat onze burgemeester voorstelt op een objectieve manier gevoerd wordt, dat eindelijk het OCMW zich houdt aan haar kerntaken en de nodige initiatieven genomen worden om de problematiek van armoede in onze stad op te lossen.

Ik heb dan ook volgende vragen:

  • Hoe zal U een campagne voeren om iedereen duidelijk te maken dat de hemel niet in Oostende ligt?
  • Wanneer en over welke periode komt er een onderzoek naar deze problematiek ?
Tussenkomst over het stationsproject

Tussenkomst van gemeenteraadslid Katty Tournoij over het stationsproject - Gemeenteraad 18/10/2013

15 jaar MSOC

Interpellatie van gemeenteraadslid Patrick De Vyt over 15 jaar MSOC - Gemeenteraad18/10/2013

Evaluatie parkeerbeleid Oostende

Interpellatie van gemeenteraadslid Christian Verougstraete over de stand van zaken in verband met de evaluatie van de samenwerking tussen de stad Oostende en de private parkeerbeheerders.

<< Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende >>